tancat

tanco definitivament aquest blog. he decidit deixar-lo penjat perquè bastantes persones m’han expressat que així ho volen ja que creuen que pot ser d’interès i/o ajuda a alguna persona (però no descarto tancar el domini i esborrar el contingut en algun moment). deixo les descripcions de la pàgina i personal per a que qui llegeixi el blog pugui saber com es definia aquest i com m’identificava jo. això no vol dir que avui en dia la descripció personal coincideixi, ni tampoc tot el que he pogut expressar al blog.

un abraçada

Share

espais: allà on les relacions s’expressen

per wuwei (natàlia)

en castellano aquí.

Avís de contingut: incompatibilitats, menció d’estructures, possibles violències i agressions

Ja he comentat en més d’un text que una de les meves principals preocupacions són les relacions: com ens relacionem és la base de moltes de les violències que vivim i de les estructures de poder, així com també és a través d’elles on obtenim part de les nostres necessitats amb el nostre entorn. De fet tampoc cal que ho hagi de dir explícitament, ja que es pot veure per quines són la majoria de les temàtiques que solc tractar. Però les relacions no es donen en el buit, ja que si nosaltres mateixes (com sentim, com estem, com som i esdevenim) ja depenem en certa mesura de les nostres relacions, també depenem del nostre context i estructures socials, i això implica que també dependrà de l’espai on aquestes relacions i nosaltres ens movem. Espais i relacions es generen mútuament, les unes a les altres i viceversa.

Degut a això, els espais, la seva generació, cura i gestió ha esdevingut també una preocupació per a mi, ja que els espais són per on ens movem i on ens relacionem i, per tant, depèn de com s’organitzen o es munten ens podrem relacionar d’unes formes o d’unes altres. Ens relacionem a través dels espais. Un espai, però, no és només el que hi ha entre quatre parets: pot ser també exterior, pot ser temporal, un procés, un grup virtual, etc. Espai és tot allò on les relacions ocorren d’una forma concreta i per uns motius concrets, i on també hi posem certes referències (tant de forma explícita com de forma implícita): per exemple una mateixa habitació pot representar dos espais diferents per a dues persones diferents que l’utilitzen amb motivacions diferents.

Fa dos anys i mig, a les I Jornades Desorientades que vam organitzar la Colectiva Desorientada a Madrid, un company d’activisme bisexual, el Xurxo, va proposar un taller sobre espais i monosexisme. Es veu que ell i l’Elena, arquitectes totes dues, portaven temps tractant aquesta temàtica. Va ser en aquell moment quan se’m van obrir els ulls davant del “descobriment” de que la distribució de tot tipus d’espais reprodueixen estructures de poder. Ja sé que moltes ja ho sabien abans, i de fet en aquelles jornades vaig veure com algunes ja havien tractat el tema específicament amb el masclisme i el patriarcat (la repartició de les estances d’un típic pis estan pensades per a reproduir i perpetuar la monogàmia cishteropatriarcal). O sigui, que no va ser un gran descobriment per la humanitat, sinó per a mi, clarament. Però per a mi va ser emocionant.

Més endavant, una persona propera a mi, la Laura, va obrir també un debat en la nostra xarxa relacional sobre les incompatibilitats: hi ha relacions que no són compatibles. Va posar un exemple per a que s’entengués: si una persona necessita cridar i una altra necessita silenci, aquestes dues persones no són compatibles en un mateix espai en el moment en que apareixen les dues necessitats. Normalment resolem aquest problema privilegiant només una de les dues opcions, potser la més acceptada socialment (i en aquest exemple depèn moltes vegades dels privilegis que tindran cada una d’aquestes persones) i una de les dues ha d’acabar aguantant-se les seves necessitats. Per exemple, a vegades és habitual que es privilegiï que ha d’haver silenci, perquè ignorem que el fet de cridar pugui ser una necessitat important per algú en un moment determinat, així com la de necessitar silenci. No obstant, jo he viscut moltes vegades la inversa, especialment quan era jo la que necessitava calma i silenci però l’altra persona menystenia la meva necessitat ridiculitzant-la perquè ell era un senyor amb tots els privilegis existents i havia de fer el que li sortís dels nassos. Aquest exemple es pot estendre a casos molt més complexos que no pas silenci/soroll, o sigui no només sensorials, sinó també emocionals o de qualsevol tipus.

Aquestes incompatibilitats també s’han de tenir en compte quan generem espais per a que ens facin poder existir més compatiblement: o sigui, seguint amb l’exemple que comentava abans, aquestes dues persones podrien conviure sempre que quan apareguin les necessitats incompatibles poguessin estar en estances separades amb referències diferents, i seguirien podent compartir d’altres maneres i cuidant-se de forma indirecta. En comptes de generar referències que hem de seguir totes sempre en el mateix espai, que és el que crec que moltes vegades errem i confonem amb fer vida “no-infividualista”, a vegades hem de generar diferents espais amb diferents referències. Clarament hi haurà coses que sí que seran comunes de tots els espais, però no tenen perquè ser tots iguals per a que hi tinguin cabuda diferents necessitats.

Seguint una mica aquest fil, i introduint un tema molt més complex, podria ser interessant pensar com tenir en compte relacions que necessiten no existir, persones que necessiten no trobar-se o necessiten certes distàncies. Com gestionem les cures a persones que necessiten una distància d’una altra persona i a la vegada no volem excloure a l’altra persona és tot un tema. Aquí no estic dient que ens haguem d’obligar a conviure amb els nostres agressors, no estic parlant de temes d’aquest tipus, sinó de relacions realment incompatibles fins a l’extrem de necessitar no existir. Evidentment no tinc la resposta, i suposo que dependrà de molts factors i de les necessitats de cada una. Però és per a mi una proposta més a llençar per debatre i tenir en compte.

Anant més enllà, també seria interessant pensar com es gestionen les agressions, de forma molt més múltiple que la dels protocols que es plantegen sovint, però en aquest text no vull entrar en aquest tema, ja que m’agradaria parlar-ho en d’altres on vull tractar-lo específicament (torno a insistir que no em refereixo a obligar a conviure agressors amb agredides, sinó plantejar els protocols de forma molt més extensa i com es gestionen els espais al voltant d’això).

Degut a que és en els espais on es generen les relacions i on esdevenen totes les dinàmiques, és molt important entendre com es creen i com es gestionen, com es posen les referències, les barreres, les separacions, com s’organitzen. Entendre quin és el context i necessitats de cada persona i de cada relació (tant les relacions una a una com d’entre més persones o grupals). Com es beneficien o no les jerarquies, la competició (no només individual, sinó també relacional) o bé el consum relacional. Els espais haurien d’estar distribuïts i organitzats per acuidar-nos i deixar de dominar-nos, per tenir-nos en compte, també en la nostra multiplicitat. Com s’inclou i com s’exclou, no només a persones, sinó també a les opcions que puguem tenir. Haurien de poder ser crítiques amb quin tipus d’inclusió o exclusió es produeix. Han de poder ser sensibles a les diverses relacions i en com ens sentim amb elles. Saber posar i treure contorns, que puguin canviar segons el moment i que siguin sensibles a estructures i necessitats. Han de poder ser també, per tant, transformables i canviables.

Share

expressar-se des de la raó o l’emoció quan es vol parlar d’opressions

per wuwei (natàlia)

en castellano aquí.

 

 

Avís de contingut: menció d’estructures de poder, invisibilització, ridiculització i doble vincle

 

Parlar sobre estructures de poder (de masclisme, de monogàmia, de racisme, de cissexisme, de gordofòbia, etc) i de les seves violències sol fer-se a través del que es considera molta teoria: discursos sobre privilegis, opressions, diferents tipologies de violències, etc. O sigui, moltes paraulotes i conceptes als que normalment no hi estem acostumades. El que poques vegades es té en compte és que tota la teoria sobre aquestes violències i estructures ha sigut construïda conjuntament amb les emocions i l’experiència. A la vegada, quan intentem no parlar tant de “teoria” i ens exposem emocionalment per parlar de les nostres vivències es requereix, no només de facilitat d’expressió i de reconeixement de les pròpies emocions, sinó també de vulnerabilització, un procés complicat al que moltes no podem sempre exposar-nos.

En realitat les estructures de poder se senten, et travessen, t’afecten, i és molt difícil parlar d’elles perquè tota la lògica social i tot el que és construït teòricament contradiu la vivència de les estructures i no et permet parlar d’elles. A més, aquesta és una experiència extremadament emocional, ja que la violència afecta molt a nivell emocional. No obstant, quan et poses a parlar sobre aquestes violències i sobre com funcionen aquestes estructures, sembla que només parlis de teories, especialment quan qui t’escolta té el privilegi de no haver-ne viscut les conseqüències ni les violències de les estructures de les que parles. Òbviament parles de teories, i són teories importants; les teories, les experiències i les emocions es construeixen i es deconstrueixen a la vegada.

La nostra cultura privilegia molt més tot el que és racional per sobre del que és emocional. La racionalitat, a més, es vincula a la masculinitat, mentre que allò emocional sempre s’ha relacionat amb la feminitat i amb tot el que s’ha definit com a inferior per totes les estructures de poder (per exemple, també s’ha vinculat a les persones racialitzades per com s’han conceptualitzat de forma racista el que des del privilegi blanc i europeu s’anomenaven cultures “primitives”). D’aquesta manera, les emocions es relacionen amb la debilitat (dins del paradigma on la valentia i la fortalesa també són considerades superiors). Tot i això, la diferenciació entre el que és racional o emocional i la seva catalogació té part de construcció cultural.

Degut a això, les persones oprimides tenen/tenim una pressió molt gran per aconseguir explicar les seves/nostres vivències d’una manera que es pugui considerar “teòrica” o “lògica” per a que se les tingui en compte i per a que se’ns escolti, ja que parlar des de l’emoció no és considerat vàlid (invalida la vivència d’opressió i de violència). No es pot dir, per exemple, que t’has sentit incòmode, o malament, o no pots dir que una cosa la sents, la creus o la penses, sinó que has d’expressar-ho d’una forma que les estructures considerin “objectiva”. Normalment se sol acusar a les persones dels col·lectius minoritzats de ser excessivament emocionals i de no ser capaces de tractar els problemes de forma racional. Normalment s’utilitzen les nostres emocions per a ridiculitzar-nos i invisbilitzar d’aquesta manera el que volem expressar i el que sentim.

A la vegada, però, quan les mateixes persones d’aquests col·lectius intenten explicar tota la teoria que han hagut de construir per a poder expressar les violències que viuen, acostumen a rebre un altre tipus de crítica: se’ls diu que el seu discurs no és vàlid perquè estan parlant des de la teoria però no des de l’experiència i les emocions. Això les col·loca en un doble vincle: tant si és teòric com si és emocional el seu discurs no serà considerat vàlid. Això passa especialment quan del que es parla està relacionat amb les no-monogàmies, on sembla que de la única cosa que es pot parlar per defecte és de connexions emocionals “privilegiades” (o emocions privilegiades). En les no-monogàmies quan parles de les emocions d’aquelles que estan oprimides i afectades per estructures dins de les relacions no monògames se senyalen aquestes emocions com a no-emocions perquè no són reconegudes per les estructures com a emocions vàlides ja que no són les que provenen del privilegi (per tant s’acusa aquest discurs de ser teòric i no emocional): o sigui no és amor romàntic de parella o gelosia de la parella. El tipus de discurs que hi ha al voltant de les no-monogàmies, precisament, és un discurs que intenta girar al voltant de les emocions (privilegiades) per seguir construint el discurs sobre relacions en el romanticisme i la parella, per privilegiar un tipus concret de relacions i de dinàmiques, esborrant d’aquesta manera tot el que hi ha al darrera.

Però de quines emocions es parla des del privilegi? De les emocions que estan definides per les estructures com a existents, les reconegudes, aquelles que són considerades vertaderes emocions i que segueixen perpetuant aquestes estructures (segueixen mantenint la jerarquia privilegi/opressió). Per exemple, si parles de la gelosia de la parella, de l’amor de parella, són emocions que fàcilment seran més tingudes en compte quan en parlis. Però les emocions que provenen de la violència estructural patides per les persones descartades i les violentades per aquestes estructures són emocions de les quals parlar-ne molesta. Per aquest motiu aquestes emocions són sovint esborrades inclús confonent-les amb la no-emoció.

Que es reconegui allò que estàs intentant assenyalar, a través sigui d’un discurs, d’una explicació experiencial d’un problema, o expressant sensacions, no està només condicionat pel reconeixement d’allò teòric per sobre del que és emocional, sinó també, a més a més, està relacionat amb el que és més acceptat estructuralment i el que segueix perpetuant l’estructura, els privilegis i les seves violències.

Share

memòries d’una C (III – què és una C)

per wuwei (natàlia)

en castellano aquí.

Aquesta és la tercera part de la xerrada ‘Memòries d’una C‘. La primera part la podeu llegir aquí , la segona aquí. la quarta aquí, la cinquena aquí i la sisena aquí.

Avís de contingut: pensament monògam, relacions jeràrquiques, jerarquies, exclusió, objectificació.

 

Què és una C (i què no és)

 M’agradaria explicar a quin tipus de relació m’estic referint quan parlo de C, i a quin tipus no m’estic referint. Quan parlo de C no m’estic referint a una relació que pel motiu que sigui és ‘menys’ important o ‘menys’ prioritària: cada relació és diferent i no tenim perquè tenir el mateix tipus de relació amb totes les persones ni tractar a totes per igual. Una C tampoc és algú ‘que ha arribat després o més tard’ que B o A. Tampoc és una relació a més distància o a qui li dediques menys temps, o amb qui no tens un vincle sexual ni romàntic. O sigui, pot ser tot això, però això no és el que la fa ‘C’. I, tot i que faci molt d’èmfasi en que sol ocórrer degut a la jerarquia entre parella (o parella ‘principal’) i la resta de relacions, sobretot les amistats, això no vol dir que sempre que es defineixi una relació com a parella o com a amistat s’estigui aplicant aquestes jerarquies (el que estic assenyalant és que existeixen unes normes socials que faciliten que sigui així), com també és possible que s’apliqui aquest tipus d’objectificació a través d’una jerarquia que no té perquè ser la parella la ‘principal’ i respecte a la que s’està tractant a algú com a ‘C’.

Les C són relacions objectificades i jerarquitzades respecte les relacions entre As i Bs. O sigui, són persones amb les que es manté una relació en la que ella, la C, però que ella no pot definir-la, no pot decidir o no hi té veu, o les seves emocions, opinions i voluntats no es tenen en compte (sobretot es passen per sobre les d’altres persones que no formen part de la relació) o són esborrades perquè no són considerades ‘relacions reconegudes com a relacions’. És la que no pot participar en els processos de preses de decisions en les coses que l’afecten, però que altres persones que no formen part de la seva relació sí tenen veu i vot sobre la seva relació (normalment la persona que sí té veu i vot és la parella principal de la persona amb la que està tenint una relació).O són les que ‘no existeixen’.

També és possible que per alguna relació o persona estiguis sent tractada com una C, però a la vegada tens una relació amb una persona que és ‘principal’: això no és ser una C (això, de fet, és la monogàmia de tota la vida).

Qui sol ser més sensible a patir aquesta violència són aquelles persones que són travessades per altres estructures (com el masclisme, l’heterosexisme, el racisme, el classisme, el capacitisme, etc). Em preocupa el risc de que persones amb molts privilegis s’apropiïn d’aquest discurs per a victimitzar-se i dir que estan molt oprimits. Les que normalment queden més marginades en les relacions són persones que els travessen altres estructures. A més, les persones amb molts privilegis, podrien, en alguns casos, beneficiar-se’n, degut a que relacions amb poca implicació els suposaria per part d’ells no haver de sacrificar cap dels seus privilegis per a mantenir les seves relacions (dedicar temps, atencions, compromisos o cures).

 

Diari d’una C (Història 2)

 Fa un mes havia quedat amb B que marxaríem un cap de setmana. Em vaig emocionar i a la vegada estava una mica incrèdula. Una barreja estranya de sensacions, ja que B sempre m’havia esquivat una cosa així. De cop fa uns dies em va comentar que marxarà una setmana amb A durant l’agost de vacances. M’he posat molt tensa perquè no sentia el dret a reclamar res, però, i que passava amb el que ja havíem parlat? Li ho recordo i em comença a dir coses rares, com excuses, no em planteja la idea de marxar el cap de setmana i em proposa anar un dia a la platja (no tornant massa tard) com a compensació.

M’he sentit molt malament però sense dret a demanar res, i és que el problema per a mi no és que marxi amb algú altre, sinó que no entenc què ha passat amb el cap de setmana que vam dir. Finalment he parlat amb B i m’ha comentat que quan li ho va explicar a A aquesta va sentir gelosia, i després d’estar parlant elles dues una bona estona van decidir que B no marxaria amb mi el cap de setmana, i anirien elles dues una setmana al país basc. M’he hagut d’assabentar degut a una crisi d’ansietat meva que ha fet sentir a B amb l’obligació de comunicar-m’ho ja que jo no em sentia bé. M’he sentit culpable i invasiva… Una de les excuses que m’ha posat és que igualment jo no tinc ni temps ni diners i que per tant era absurd tenir-me en compte. Tot perquè semblés que li hauria de donar les gràcies per estar decidint per mi.

 

Si vols rebre notificacions per correu electrònic sobre les noves entrades publicades al blog només fa falta que et subscriguis aquí.

Si vols rebre notificacions per correu electrònic sobre les activitats, xerrades i tallers, pots subscriure’t aquí.

 

Si vols ajudar a mantenir aquest espai, pots fer donatius aquí

Si vols saber més sobre el motiu dels donatius, clica aquí.

Share

sant valentí i el menyspreu de les relacions

per wuwei (natàlia)

en castellano aquí.

avís de contingut: amatonormativitat, monogàmia (pensament monògam), devaluació de les relacions fora de la parella

 

Sant Valentí és un dia en el que el capitalisme, apropiant-se de tot el que és estructural, celebra, juntament amb el patriarcat, l’amor romàntic i tots els seus mites. És un dia on conceptes com “parella”, “amor”, “romanticisme” o el propi pensament monògam es donen totalment per suposats a través d’una exaltació de tota la violència que poden comportar si no se’ls expressa a través d’un filtre crític. Qüestionar el seu funcionament, o posar en dubte que hagin de ser conceptes “universals” amb valors compartits per a totes, pot arribar a ser considerat un acte de traïció. Però moltes hem vingut a ser traïdores, i jo sóc una d’aquestes. La meva traïció, però, no és només per criticar com afecten els mites de l’amor romàntic a les persones que formen part del que anomenem “parelles”, sinó també per qüestionar com afecta tot això a tota la resta d’afectes i relacions que queden sempre més al marge: les amistats, les companyes, les conegudes, o aquelles amb les que compartim projectes infravalorats per no tenir una base romàntica.

Durant els darrers anys, gràcies als feminismes i a tota la feina de les feministes, s’han assenyalat moltes de les problemàtiques d’aquesta exaltació de l’amor romàntic: els mites de l’amor romàntic generen un ideal de relació totalment mitificat al voltant d’una relació de poder entre l’home i la dona (que també es reprodueix entre persones d’altres gèneres o entre persones del mateix gènere, però que té el seu origen i s’ha construït socialment per a la unió de les construccions occidentals home-dona). Aquests mites poden arribar a generar molta violència i inclús propiciar i excusar el feminicidi.

Els mites de l’amor romàntic es poden resumir en, per exemple, creure que hi ha una parella per a la qual estem predestinades i que ha estat l’única o millor elecció possible, creure que és impossible que ens agradin diverses persones a la vegada, creure que l’amor ho pot tot i que qualsevol sacrifici és vàlid, o bé creure que els membres de la parella han de ser “un”. A més, aquests mites no han estat construïts en igualtat al voltant dels rols de gènere binaris home-dona, i tradicionalment la dona és la que fa els sacrificis, estima incondicionalment (i sense posar cap límit) a l’home, la que cuida, i la que també sacrifica la seva identitat en benefici de l’”un” (un “un” que s’identifica molt més amb el pensament, benefici i emoció vinculada a l’home que forma part de la relació). Els mites de l’amor romàntic juntament amb la diferència de gènere facilita l’apropiació de les dones per part dels homes, per a fer amb elles qualsevol cosa que els beneficiï, portant en molts casos a l’assassinat d’elles en el cas de que puguin revelar-se contra la idea de ser la seva propietat.

A tota aquesta crítica, que és molt important i necessària, cal afegir-li a més una altra de la qual no se’n parla tant en una data com aquesta: l’exaltació de l’amor romàntic devalua altres tipus de relacions i d’afectes. Aquesta devaluació és un altre tipus de violència relacionada amb el menyspreu o l’esborrat de les pròpies relacions (i de tot el que aquestes relacions comporten, les seves cures, els seus compromisos i les violències que s’hi podrien reproduir). Fora de les relacions de “parella” (les romàntiques per dir-ho d’alguna manera) les relacions afectives com són l’amistat, el companyerisme, o relacions on es comparteixen projectes no vinculats a les relacions romàntiques, són relacions vistes i tractades com “inferiors”, “poc importants” i també com a “alteritats”.

L’amatonormativitat va ser introduïda i definida per Elizabeth Brake a Minimizing Marriage (2012) com la creença de que l’amor romàntic té un valor especial i que està per sobre d’altres relacions afectuoses: suposa que una relació amorosa “romàntica” és “normal” per les persones humanes, que tenir-ne és un objectiu compartit i universal, i que a més ha de ser preferent respecte altres tipus de relacions. Aquestes suposicions devaluen les relacions d’amistat i altres relacions afectuoses, que les “sacrifica” en favor de l’amor romàntic i relega l’amistat i la relació amb una mateixa a la invisibilitat cultural. Aquí podem veure com, paral·lelament, l’amor romàntic i els seus mites reprodueixen altres tipus de “sacrificis” de forma múltiple.

Aquesta creença, convertida en estructura de poder social, col·loca a les relacions que no són la parella en una posició inferior i les esborra: la jerarquia relacional el que fa és esborrar la veu (els desitjos i necessitats) de les persones que formen part d’aquestes relacions considerades “inferiors” posant per sobre la veu de les persones amb les que es té una relació “romàntica”. Aquesta devaluació de relacions acaba tenint conseqüències com l’esborrat o menyspreu d’emocions, de necessitats, de cures, de compromisos, de molèsties i incomoditats que s’estiguin podent sentir o també de violències generades en aquestes relacions “menystingudes”’. El vocabulari que utilitzem ho diu molt clar quan utilitzem expressions com “només és una amistat” (on aquest “només” denota “falta” o “inferioritat”) o bé expressem alteritat dient l’”altra” o l’”amant”.

L’amor romàntic no només violenta les relacions de parella. L’amor romàntic sacseja, remou i afecta a tot tipus de relacions. A les que no violenta a través de l’apropiació i els mites de l’amor romàntic, les esborra, devalua i menysprea. És curiós si més no que després som nosaltres les que som acusades de devaluar l’amor quan fem aquesta crítica, mentre a la vegada hem de sentir perles com que “les amistats no cal cuidar-les ja que no les pots perdre”.

Share

no sóc monògama i no sóc un cas de poliamor ‘real’

per wuwei (natàlia)

en castellano aquí.

Aquest article el vaig escriure i es va publicar a la eldiario.es el 28 d’agost.  Podeu veure l’article original en castellà aquí.

 

Fa relativament poc em van trucar per veure si em podien fer una entrevista en un programa de ràdio per parlar sobre no-monogàmies. Bé, en realitat era per parlar de poliamor (evidentment era l’únic tipus de no-monogàmia que coneixien) i vaig ser jo la que va intentar generalitzar el tema a les no-monogàmies. I és que jo no sóc poliamorosa. Intentaré primer introduir-me per contextualitzar-me i contextualitzar el que vaig a explicar.

No sóc monògama, però tampoc sóc poliamorosa. M’identifico més aviat amb l’anarquia relacional. No entraré en definir ni explicar què és l’anarquia relacional, sinó que intentaré explicar què implicar això per a mi en la meva vida i com construeixo les meves relacions. Jo no dono més pes ni importància per defecte a les relacions ‘romàntiques i/o sexuals’; vaja, el que normalment anomenem ‘relacions de parella’ o coses que es puguin semblar. Els graus d’importància que dono a les meves relacions depenen molt de cada una d’elles, les coses que comparteixi o no, etc; però per a mi, perquè amb una persona no tingui un vincle romàntic ni sexual no fa que el que comparteixi amb ella tingui menys valor (poden ser projectes de molts tipus, o la convivència, o projectes d’activisme, de criança, o simplement quedar per parlar i filosofar, per dormir juntes i fer-nos companyia i compartir afecte emocional i/o físic).

Totes les coses que comparteixo amb cada relació són per a mi de certa importància, i les intento tractar amb cura i valor. Sí que tinc relacions més importants que altres, però no jerarquitzo (no poso normes que afecten directament a persones que no formen part de la relació sense que elles no puguin participar en el procés de presa de decisions). No vol dir que tracti a totes de la mateixa manera, no; cada relació és diferent i tindrà els seus temps de dedicació, això dependrà del què es comparteixi, de les persones que formin part de la relació i del que vulguin. No tinc cap relació amb la que comparteixi tot el que se sol compartir amb una parella, però amb amb moltes de les meves relacions comparteixo algunes coses que poden ser ‘de parella’.

Però això no vol dir que per defecte ‘només tingui amigues’, que és el que sol pensar la gent, perquè no crec que l’etiqueta ‘amiga’ per defecte porti en ella el valor que per a mi prenen les relacions (només fa falta que observem el ‘només’ que sol portar la paraula ‘amistat’ quasi sempre davant, com si d’un cosa de menys valor es tractés. Crec que el tracte que es té amb les amigues és bastat poc curós, sense compromisos (o aquests compromisos sempre depenen dels compromisos amb parelles, que sempre són més importants) i sense responsabilitat en la relació; podríem dir que una amiga és aquella de qui pots passar durant mesos sense informar de la teva ‘desaparició’, mentre que en una parella has de passar per tot un ritual de ‘ruptura’ que frega l’absurditat.

Per tant, jo no em moc en cap d’aquests ‘pols’ o ‘estats’, sinó que intento establir relacions més conscients amb cada una de les persones importants que formen part de la meva vida, i amb totes valoro la comunicació, els compromisos, les cures, i un llarg etcètera (tot el que sovint només està reservat a les parelles en la majoria de discursos monògams o poliamorosos).

Per qui tingués dubtes: no, l’anarquia relacional no és anar fent les coses com em surt dels nassos, sense comunicació, gaudint de la meva llibertat personal sense responsabilitat i sense entendre com afecto a altres persones. Dit i introduït tot això, puc tornar a la història del principi, quan em van trucar per participar en un programa de ràdio. El problema me’l vaig trobar ja d’entrada quan em van començar a fer preguntes perquè volien saber si (com deien elles) es trobaven davant d’un cas de ‘poliamor real’. Té molta tela que una persona monògama es posi a jutjar si el teu cas és o no ‘real’; però més tela té el propi concepte de ‘realitat’, com si es pogués establir una ‘norma’ poliamorosa que digués qui és més real que qui. I com veurem, la ‘norma’ que seguien era el propi pensament monògam.

Una de les primeres preguntes que em van fer va ser si jo tenia família. Davant d’aquesta pregunta, i amb la meva ingenuïtat, els vaig respondre que sí, que tinc una mare, un pare, una germana… Després de la meva ingènua resposta, la persona que m’estava preguntant em va insistir en que volia saber si jo tenia família, no d’origen, sinó d’aquelles que es creen de la forma més tradicional. Vaja, que si tenia marit o nòvio (també en un marc molt heterosexual) i filles. Quan em vaig adonar de la pregunta, vaig respondre de forma molt ràpida: ‘No tinc filles, ni tampoc parella’.

La persona que m’estava parlant des del seu pensament totalment monògam deuria pensar: ‘Clar, així és molt fàcil definir-se com a no monògama, total no té relacions!’. Aquí ens topem amb un dels grans del pensament monògam: quan algú diu ‘relació’ totes pensen en ‘relació de parella’, i quan parlem de ‘família’ es tracta de tenir una parella i criatures (amb aquella parella). Em va preguntar després: ‘Però quants anys tens?’, suposant que era una adolescent que encara no havia seguit el camí marcat per la societat. ‘37’, li vaig contestar. Buit existencial a l’altre costat del telèfon i sospir de no entendre res.

De forma molt poc tímida la meva interlocutora em va comentar que els interessava molt més trobar una persona que tingués família, ja que es tractaria d’un cas de poliamor ‘real’, i que el meu cas no era gaire interessant ni ‘creïble’, perquè no era massa realista al no tenir parella/es. A partir d’aquí era impossible raonar. Com li explicava jo a aquesta persona no tinc parelles però que em moc amb una configuració relacional composta de persones que són molt importants per a mi i amb les que comparteixo coses ‘de parella’, però amb cap d’elles ‘totes les coses de parella’? Sobretot quan t’agafa desprevinguda (no m’esperava que algú que s’interessés per la no-monogàmia em diria coses com aquestes).

Ho vaig intentar, que consti, però el que volien, clarament, era un cas d’una parella que tenien filles i que havien obert la relació perquè ‘la seva parella les havia permès estar amb altres’. Jo no tenia a cap persona que em digués o em tragués permís, i això, per al pensament monògam, no és real, no és una relació de veritat. Segons la mirada monògama, les relacions no monògames s’han de basar també en l’ideal de parella, només que existeix un permís explícit de la teva parella per a poder estar amb altres persones (la majoria de vegades estipulant uns límits). Per al pensament monògam les relacions que no són de parella no són ‘relacions’ són ‘només amistats’.

Finalment, parlant amb aquesta persona vam arribar a la conclusió de que més o menys jo hi podria encaixar, tot i que em va demanar que si us plau busqués un cas més ‘real’ que m’hi pugués acompanyar. El problema és que no solc portar casos ‘reals’ a la butxaca, a la bossa, o de complement, cosa que dificulta la tasca de buscar de forma objectificadora un cas concret d’alguna cosa que s’assembla a la monogàmia però amb un toc exòtic. Per tant, vaig decidir anar a la meva. ‘Sí, sí, ja ho buscaré’.

La segona vegada que em van trucar estava una mica més preparada (al menys ja no creia ingènuament que respectarien la meva forma de viure les relacions sense definir-me com més real o menys). Aquesta vegada no em va trucar la mateixa persona, sinó una companya, que automàticament a la segona frase em va dir: ‘M’ha dit la meva companya que ets soltera’. Aquí em van saltar totes les alarmes i del meu cap va començar a sortir fum. De fet, el que el meu cap va veure de cop va er tota la meva xarxa afectiva (les persones que configuren les meves relacions importants) negada totalment, com si no existís com si no fossin ningú, esborrada, eradicada. Un drama pels meus sentits.

Vaig saltar ràpidament: ‘Jo no sóc soltera!’. Davant de la meva ràpida resposta, l’altra persona em va comentar: ‘Bé, la meva companya em va dir que no tenies parella’. Jo, que estava a l’autobús en aquell moment, vaig començar a explicar-li quina era la meva forma de relacionar-me, intentant fer-li entendre que, si no pretenc tenir parelles i que hi ha persones que són molt importants en la meva vida, el propi concepte de solteria és absurd.

El concepte de solteria prové també del pensament monògam, on hi ha dos estats possibles per a una persona: amb parella o soltera (el bo i el dolent). Trencant amb una és inevitable que la segona acabi sent un concepte bastant absurd d’aplicar a la teva vida. Són les meves relacions menys importants perquè no les anomeno parelles? Sóc soltera perquè no anomeno a cap persona ‘parella’? El més fort de tot és que per intentar explicar això a aquella persona vaig haver d’entrar en detalls personals de la meva vida: si tenia sexe o no, o sobre com compartia intimitat.

Al pensament monògam també li agrada molt ressaltar un tipus molt concret d’amor: l’amor romàntic, i/o l’amor de parella. La resta d’amors, d’afectes, queden totalment invisibilitzats, menyspreats i deixats a un costat. Però, intenta explicar això en un programa de ràdio de 20 minuts on hi ha tres entrevistades més. Per aquest motiu, quan en un moment donat durant el programa se’m va preguntar sobre l’amor de parella i la seva importància, la meva resposta va ser tornar a marejar al personal: ‘Sí, l’amor és important, però hem de deixar de parlar només d’amor de parella, hi ha molts altres tipus d’amor també, dels que sempre ens oblidem i deixem de costat, com l’afecte entre companyes, amigues, o altres relacions importants de la teva vida’.

Haig d’admetre que com a activista la situació i la història que vaig viure van ser molt profitoses. Aquesta vivència em va ajudar a entendre una mica més com funciona el pensament monògam i com s’expressa. No és que hagi sigut l’única experiència, en tinc quasi cada dia. Però a aquesta en particular li tinc estima, perquè vaig passar de detestar que em diguessin que jo o era un cas ‘real, a entendre i acceptar que no volia ser un cas ‘real’ si la ‘realitat’ es podria definir com ‘l’obligatorietat de tenir parella i família i només reconèixer un tipus d’amor com vertader’. Així que, en un acte de re-apropiació, em reafirmo: sóc anarquista relacional, no sóc monògama, i no, no sóc un cas de poliamor ‘real’.

Share

la competitivitat en les relacions: del discurs de la compersió al de la cooperació

per wuwei (natàlia)

en castellano aquí.

 

La competitivitat és una situació en la que dues o més persones entren en lluita per poder obtenir alguna cosa. Aquesta lluita, evidentment, implica que una (o unes poques) ‘guanya’ i l’altra (o les altres) queda fora (excloses). La idea de que s’ha de lluitar per aconseguir alguna cosa pot estar basada en la suma de vàries creences, normes socials i desitjos induïts moltes vegades per aquestes creences i normes (o també perquè no hi tens més remei, ja que no entrar-hi implica, com veurem, quedar-se totalment fora, exclosa, i no poder ni tan sols poder rebre cures o un mínim de reconeixement). Aquestes creences i normes són, per exemple, la suposició d’escassetat (on es creu que només una o poques poden obtenir alguna cosa perquè escasseja), la suposició de propietat (només una persona pot obtenir aquella cosa i ser-ne la propietària, evitant que les altres també la puguin gaudir), o la voluntat d’acumulació (com més quantitat tinguem d’alguna cosa millor, i això també passa per evitar que les demés en tinguin o que en tinguin en una quantitat més limitada). Per tant, sota aquestes premises per poder obtenir alguna cosa has d’excloure a altres persones.

En l’estructura monògama les relacions poden donar certs privilegis (per exemple, tenir una parella et dóna una sèrie de privilegis socials), et poden donar cert prestigi (per com està considerat socialment tenir un cert tipus de relació amb un cert tipus de persona) o bé s’hi pot obtenir algun ‘benefici’ al consumir-les (no només de forma física o sexual, com es sol assenyalar, sinó també de forma emocional). Per tant, les relacions poden acabar veient-se com un ‘trofeu’; o més aviat podriem dir que per defecte en la nostra societat les relacions es veuen com un ‘trofeu’. Aquesta idea prové del pensament monògam i es repeteix en les no-monogàmies de pensament monògam: acumular més trofeus i/o seguir consumint relacions. Això, juntament amb les creences presentades anteriorment, fomenten la competitivitat que es donaria per a poder obtenir aquest tipus de prestigis o beneficis. A més, per altra banda, tot i que el que es vulgui en una relació no sigui una espècie de trofeu o de prestigi, si el que es vol és afecte, atencions, compartir, compromisos o cures, degut a la mateixa creença d’escassetat, o a la de que només una o poques persones hi poden accedir, també fa que s’acabi competint sense necessitat de voler obtenir cap premi en ‘especial’. Finalment, això acaba arrossegant a totes aquelles que no entrarien a competir per a obternir trofeus ni consumir, o encara que no creiessin que l’afecte, les cures o els compromisos no es puguessin compartir amb altres persones, ja que en aquest context, que ja és competitiu de per sí, el risc és quedar-te exclosa.

Una de les conseqüències de la competitivitat és l’exclusió, que vindrà donada la majoria de vegades per qüestions estructurals: la persona que té menys característiques que la fan bona per competir en aquelles circumstàncies. Si parlem de relacions pot ser des de la menys guapa, a la més introvertida i/o que té menys facilitat per poder socialitzar, passant per la que menys diners té, la que té menys capacitats (socials, emocionals, o físiques), o la que el seu gènere fa que la seva relació no pugui competir amb el privilegi d’una relació entre dues persones de gèneres diferents. No totes les persones partim des de la mateixa posició, algunes estem col·locades en una posició estructuralment inferior comparades amb altres persones respecte una relació en comú. Aquesta situació posa a les que tenen menys privilegis en situacions més vulnerables excloent-les de forma més freqüent. Fomentar aquest tipus de competitivitat acaba reproduïnt quins són els valors socials ‘positius’ marcats per les estructures i s’acaba reproduïnt violència estructural: masclisme, heterosexisme, racisme, gordofòbia, capactisime, classisme, etc.

Aquesta lluita, a més, porta a moltes a un desgast energètic, de temps i d’atencions considerable degut a que quan estàs competint has de focalitzar-te molt en aquella relació per aconseguir ser reconeguda. Degut al desgat de recursos sense que hi estigui havent un ‘intercanvi’ prou just o sensible, s’acaba arribant a una explotació (que beneficia a la persona que hi ha ‘al mig’ per la que s’està competint), un desgast energètic i també a una alienació (ja que al final tampoc et queda temps per altres persones o relacions).

A partir de la meva experiència he pogut vivenciar i detectar tres tipus de situacions diferents en les que se sol donar competitivitat en les relacions. El primer tipus de situació es donaria per com generem i creem els espais que compartim; dient ‘crear espais’ em refereixo a espais també virtuals (grups de debat, fòrums, grups de whatsapp, etc), no només físics, i no només a través de com es reparteix l’espai, sinó també les normes i referències que s’hi creen (explícites i implícites) entre molts altres factors. Normalment per defecte se sol pensar molt poc en aquest aspecte i tots els espais acaben reproduint estructures de poder i jerarquies: un exemple simple seria el d’un pis estàndard on l’habitació principal sol ser pensada per una parella i no per a que hi puguin dormir més de dues persones juntes, reproduint l’estructura monògama i amatonormativa. En aquest exemple es dóna el cas de que per a poder dormir amb companyia, la lluita per aquest espai i a la vegada per veure qui el pot ocupar, pot estar excloent a altres persones. Però si anem a casos més complicats, podriem pensar-nos com organitzem normalment els esdeveniments socials on queda poc espai per a pensar com es gestionen les interaccions tenint en compte totes les estructures, i moltes persones queden excloses de la possibilitat de poder connectar amb altres persones que hi assisteixen, reproduint capacitisme (les persones amb menys capacitats socials quedarien més excloses), pressions estètiques, entre molts altres factors.

El segon tipus de situacions competitives es donarien quan una persona que està tenint dues o més relacions no és sensible a com tracta a aquestes i les posa en situacions en que han de competir entre elles. Això acaba beneficiant a qui li és molt més fàcil aconseguir tenir una relació més ‘reconeguda’ socialment degut a tenir més privilegis. Per exemple, una relació entre un home i una dona gaudirà de més privilegis i serà més fàcilment reconeguda que la de dues dones; o bé, una relació amb una persona amb unes capacitats socials més grans també podrà ser més reconeguda socialment com a relació. I, finalment, una altra situació de competitivitat es donaria si és la teva metarelació (la relació de la teva relació), o tu mateixa, la que voldria (de forma conscient o inconscient) competir amb l’altre, posant-vos en una situació de competició intentant fer-se amb la relació que teniu en comú a través de mecanismes molt diversos.

Les situacions de competitivitat poden portar fàcilment a emocions relacionades amb l’exclusió, o amb la por a aquesta exclusió, o bé a aquest sentiment constant de comparació en la que et sents petita, especialment quan et compares en termes estructurals (si pateixes, per exemple, de gordofòbia, capacitisme, entre d’altres estructures, és molt probable que aquest sigui un motiu més de sentir aquesta por i d’estar constantment sentint que has de competir amb qui no pateix aquestes opressions i estructures). Aquestes emocions es podrien traduir i interpretar moltes vegades també com ‘gelosia’. Normalment quan es parla de gelosia es sol assenyalar només com un conjunt d’emocions que provenen de falses creences i de la necessitat d’apropiar-se d’una altra persona (com que jo vull que una persona, la meva parella, sigui de la meva propietat, quan està amb una altra persona això em genera unes emocions que em fan sentir malament). Aquesta forma tant excessivament resumida d’explicar la gelosia esborra totes les altres vegades on aquest conjunt emocional prové de situacions on se t’està tractant d’una forma injusta respecte altres persones o bé que estàs patint una situació d’exclusió o de competició.

Una de les coses que no parem de repetir en entorns no monògams és que s’ha d’aconseguir substituir la gelosia per la compersió (sentiment de felicitat o plaer degut a que la teva relació està amb una altra persona que no ets tu). Aquest èmfasi cap a la compersió desvia totalment l’atenció de com tractar la gelosia intentant substituir-la per una altra suposada emoció que no permet poder assenyalar situacions injustes i a la vegada no deixa de recaure en un ideal absurd de fer èmfasi de que ens hem de sentir d’alguna manera quan les persones amb les que ens relacionem estan compartint quelcom amb altres persones. Si en els mites de l’amor romàntic i la monogàmia, la gelosia és una mostra d’amor, en els discursos no monògams s’ha substituit per la compersió com l’ideal de mostra d’amor. Però aquesta compersió no es tradueix en accions concretes que ajudin a generar relacions més o menys justes, sinó més aviat la desvien i treuen l’atenció en intentar analitzar d’on podria provenir la gelosia, especialment quan es tracta de situacions d’exclusió, competició o d’altres situacions injustes.

Realment què soluciona subtituir tot tipus d’emoció interpretat com a gelosia per la compersió? És necessari que jo hagi de sentir alegria? No dic que no estigui bé o que no sigui bonic sentir alegria, sinó que em plantejo si és necessari. No és millor parlar de quines propostes podem presentar per evitar relacions de maltracte, quines són les formes més justes o no de relacionar-se per a també ocupar-nos i responsabilitzar-nos de les emocions que provoquem a altres en situacions injustes o violentes? Una proposta alternativa, més pràctica, a la compersió és la cooperació. La cooperació ens permet tenir en compte a les demés persones, a la seva existència, i per tant a pensar com ser sensibles les unes amb les altres per no posar-nos en situacions de competició. Ens permet pensar en accions, en entendre quina és la situació de cadascuna, en comptes de centrar-nos simplement en substituir una emoció per una altra, com si això arreglés alguna cosa. La cooperació ens permetria deixar de voler ‘curar’ les meves emocions, inseguretats i pors, generant-ne a les demés, que és el que passa molts cops quan ‘per curar les meves inseguretats’ responem competint i excloent a d’altres. Això no vol dir que no ens haguem de ‘curar’ ni que no haguem de prestar atenció a allò que s’està sentint; però en comptes de competir i fer fora a una altra, potser podriem ser conscients de l’altra i ajudar-nos entre totes a curar-nos les ferides que el patriarcat i el capitalisme ens han anat deixant.

Share

la monogàmia també és privilegi

per wuwei (natàlia)

en castellano aquí.

Aquest article el vaig escriure i es va publicar a pikara el passat 14 de juliol.  Podeu veure l’article original en castellà aquí.

Parlar d’alternatives al model relacional monògam no sempre implica parlar del mateix tipus de punts de vista. Tot i així, el model ‘no monògam’ més visible és aquell que beneficia a les persones amb més privilegis (com sempre passa amb tot): de classe social, de gènere, d’orientació sexual, de capacitats, etc. A més, les relacions més visibles i tractades són també un tipus de relacions molt centrades en les relacions sexuals i romàntiques (les comunament anomenades ‘relacions de parella’). Però com passa també amb els feminismes o les lluites LGBTI+, no existeix un discurs únic, ni una forma única de viure’s a una mateixa en relació amb el que significa ser ‘no monògama’. El discurs hegemònic i principal de les no-monogàmies (i que, no ens enganyem, és una reproducció del mateix pensament monògam però multiplicat pel número de parelles que tinguis) és fortament capacitista, competitiu, masclista, heterosexista, i podriem anar sumant més opressions. Però això no és nou. Això ens ha passat també en els col·lectius LGBTI+, on s’han plantejat lluites que només beneficiaven als homes cisgènere gais blancs monògams de classe mitja/alta sense diversitat funcional i neurotípics; ha passat també amb els feminismes, on certs feminismes més institucionals només beneficiaven a una tipologia de dona (cisgènere heterosexual blanca, i amb tota la resta de privilegis); i, per tant, com no, ens està passant amb les no-monogàmies, on hi ha un model poliamorós normativista que a qui més beneficia és a persones (sobretot homes) hetereosexuals cisgènere de classe mitja/alta i amb unes capacitats emocionals considerades normals: un discurs evidentment elitista de la no-monogàmia, que en comptes de proposar una vertadera alternativa a la monogàmia com a estructura, el que fa és perpetuar-la canviant només coses com el número de parelles, d’amants o de companyes sexuals. Tot i seguir perpetuant la monogàmia, a aquestes pràctiques se les sol anomenar també ‘no-monogàmies’. Per què? Degut a l’error de definir la monogàmia només a través del número de relacions i no com una estructura de poder o una forma de pensament. Fer-ho d’aquesta última forma ens permet parlar d’alternatives crítiques (i reals) a la monogàmia molt diferents als discursos elitistes.

En els nostres espais més polititzats s’estan generant fortes crítiques cap a la no-monogàmia; una crítica que comprenc i amb la que empatitzo quan veig especialment el tipus de no-monogàmia que per defecte se’ns està intentant vendre des d’alguns sectors. Un tipus de no-monogàmia que repetim en espais alliberats i/o polititzats sense tenir ni idea del que estem fent: parelles ‘obertes’, jerarquies, objectificacions, consum de relacions, i un llarg etcètera. Però tal com l’estic vivint jo, sento que no s’està assenyalant quin és el problema, com he comentat anteriorment. El fet és que s’està assenyalant la no-monogàmia, com si el problema fos qualsevol no-monogàmia. Es parla de masclisme (que sí, que n’hi ha i que és un problema), però s’assenyala que el problema és la no-monogàmia (de forma general) juntament amb el masclisme que la fa problemàtica, i no el tipus de no-monogàmia (que té un fort pensament monògam i que és utilitzat pel masclisme per a abusar). He arribat a sentir que la no-monogàmia és un invent dels homes masclistes per aprofitar-se de les dones, i altres coses per l’estil, obviant que la monogàmia, nascuda com a estructura en el cor del patriarcat en la nostra cultura, es basa en l’apropiació (especialment dels homes cap a les dones), el consum acrític de relacions, l’exclusió sistemàtica i la competitivitat: quatre coses que intentem combatre diàriament en els nostres espais. I amb això no dic que no hi hagi homes que no s’aprofitin d’aquests discursos normativistes i privilegiats de la no-monogàmia per a perpetuar els seus privilegis, al contrari; tampoc vull obviar com s’estan portant a terme les no-monogàmies en molts espais, de forma molt jeràrquica, sense compromisos, sense cap sensibilitat a les estructures de poder, sense responsabilitat, i amb una alta tendència a només considerar ‘relacions’ aquelles que són sexuals i romàntiques i a no considerar, a més, la cooperació amb les nostres metarelacions (les relacions de les nostres relacions). El que veig problemàtic és que sense fer una crítica més profunda i estructural s’estan atacant les vulnerabilitats que moltes estem deixant en unes pràctiques no monògames que intenten ser més sensibles a combatre opressions front a una estructura dominant hegemònica com és la monogàmia.

A vegades aquestes ‘crítiques’ ens col·loquen a les persones no monògames com si tinguéssim més privilegis pel fet de no ser-ho (com si trencar amb la monogàmia t’atorgués privilegis d’alguna manera). Aquesta idea prové de diferents punts, com per exemple pel fet de que se’ns veu o se’ns llegeix com a persones que ‘acumulem’ o ‘consumim’ més relacions (específicament de les romàntiques i/o sexuals). Aquesta idea és una lectura totalment monògama, on es veu tota relació romàntica i/o sexual com una relació de propietat o de consum, i per tant des d’aquesta visió, la no-monogàmia només consistiria en una multiplicació d’això en el número de relacions romàntiques i/o sexuals que tinguem. Un altre front que ens col·locaria en una situació que es suposa més privilegiada és el de creure’ns més apoderades degut a estar trencant amb una estructura que ens oprimeix. Sí que és cert que la monogàmia ens limita, no ens permet poder establir relacions incompatibles amb la nostra relació de parella, però a la vegada ens dóna una sèrie de privilegis socials (privilegis monògams i privilegis de parella); aquesta visió invisibilitza que trencar amb la monogàmia et fa perdre privilegis i et col·loca molt sovint en posicions més vulnerables, ja que socialment tot està construït per a que les nostres necessitats i estabilitats (també econòmiques) passin a través de la monogàmia i de les relacions de parella (sobretot heterosexuals). Finalment, tot això suma al fet de que, com he comentat abans, el discurs més visible és un discurs de persones amb més privilegis, cosa que acaba ajudant a fomentar aquesta visió de que la no-monogàmia és per defecte un paraís privilegiat.

Trencar amb la monogàmia com a pensament i estructura té un gran potencial per a ajudar a trencar també altres estructures de poder (patriarcals, capitalistes, entre d’altres) perquè ens dóna l’oportunitat de poder construir noves formes de relacionar-nos molt més solidàries, menys jeràrquiques, més conscients, més compromeses, més cooperatives, i més sensibles a la situació estructural de cada una (a les opressions i els privilegis que ens travessen). Permet teixir xarxes de suport i establir vincles més solidaris que no hagin de passar per la jerarquia de la parella (i altres jerarquies) per a poder sobreviure (especialment quan tens menys privilegis). Ara bé, treballar alternatives als tipus de relacions imposades, a moltes ens col·loca en posicions de vulnerabilitat, ja que deixes una estructura que socialment t’ajuda a sustentar-te de forma més fàcil (com he explicat anteriorment, deixes enrere privilegis, com el de la monogàmia). S’entén que perdre aquests privilegis, quan ja estàs prou vulnerabilitzada per altres motius, no és una cosa que totes puguin permetre’s. Però una cosa és això i l’altra és atacar les no-monogàmies deixant la porta totalment oberta per a que es defensi la monogàmia, com si es tractés (només) d’‘una opció més’. Per què davant de situacions d’abús de privilegis d’uns sectors amb discursos elitistes i de la violència que poden generar a col·lectius vulnerabilitzats encara pensem en defensar la monogàmia i culpar a la no-monogàmia (com si tota aquesta violència la provoqués la pròpia no-monogàmia) sense tenir en compte tots els col·lectius vulnerabilitzats que ens enduem per endavant? Precisament defensar la monogàmia i el seu pensament (sense cap mena de crítica al respecte) és defensar indirectament la insolidaritat que perpetua, que només té en compte i reconeix com a relacions les de parella, que explota a les amigues, que s’apropia de les persones, que incita a consumir relacions (més enllà també del consum sexual o de cossos), que no considera a les ‘altres’ com a subjectes a tenir en compte, que tendeix a veure a les ‘altres’ com a conflictes, que els treu la veu sobre les coses que les afecten, que objectifica, i que ens fa competir. Aquella monogàmia que indirectament també estem criticant quan es reprodueix en aquelles pràctiques elitistes que només consisteixen en multiplicar el nombre de relacions a objectificar.

Share

benvingudes

per wuwei (natàlia)

començo aquest projecte/espai com a continuació (evolució, transformació) de reflexiones degeneradas. aquest espai està pensat també perquè hi puguin participar escrivint altres persones, no només jo (wuwei). l’autoria de l’entrada apareixerà sempre a l’inici de l’entrada.

aquest és un espai per parlar sobre estructures de poder, poder en general, sistemes d’opressió i tot allò relacionat. per tant és un espai per parlar sobre sexisme i masclisme, heterosexisme, monosexisme, monogàmia, racisme, capacitisme, capitalisme, positivisme, entre moltes altres coses. tot i així, intentant ser sensible a la no apropiació, aquests temes es tractaran des d’una posició que correspongui (s’evitarà, per exemple, parlar de temàtiques des del privilegi, excepte quan es faci sent sensible a aquella posició). és un espai, doncs també, per parlar de relacions, de contextos, de sensibilitats, de construccions, de desconstruccions, d’espais, de cures, i de moltes coses més. el que sorgeixi, el que surti, i com vagi canviant segons el procés.

la difracció és un procés on es tenen en compte les interseccions, com es sumen, solapen, diferents parts de les nostres vides. les estructures de poder es difracten, es divideixen quan es troben amb les nostres vides i es tornen a rejuntar d’una forma complexa quan s’intenten d’alguna forma analitzar. no som éssers individuals, formem part d’un context. i és per això que em vaig decidir a donar el pas de la reflexió (que creu que es pot observar la realitat tal qual és, com el reflex en un mirall) a la difracció.

benvingudes.

Share